AKCIA - Montáž ťažného zariadenia

akcia montáž

  • Akčná montáž platí iba na ťažné zariadenie a elektroinštaláciu zakúpené v spoločnosti TAZAR Group s.r.o..
  • Akčná cena sa vzťahuje iba na montáž ťažného zariadenia s univerzálnou 7 alebo 13 pólovou elektroinštaláciou.
  • Akčnú cenu je možné uplatniť iba pre objednávky od 02.10.2018 do 17.10.2018 s ter­mínom montáže október 2018 ( iba po dohode a odsúhlasení pracovníkom je možné odložiť montáž najneskôr do 09.11.2018)
  • Počet voľných termínov je obmedzený. V prípade, že sa vyčerpajú všetky termíny, TAZAR Group si vyhradzuje právo kedykoľvek akciu zrušiť !